banner01
banner
banner2

Iň köp satylan önüm

Gyzgyn önümleriň görkezilmegi

Täze gelenler

Ene-atanyň interaktiw oýunlary

About us
Biz hakda

Kompaniýa hakda

“Zhejiang Startinal Toy Co., Ltd.”

2000-nji ýylda döredilen Wenzhou Startinal oýnawaç kärhanasy, Zangjian, Yongjia, Wenzhoua, Wang Wan senagat zolagynda ýerleşýär.Hytaý.2000 inedördül metr meýdany tutýan 55 işgärimiz bar.Childrenokary hilli we ortaça bahalar bilen çagalaryň ýapyk we açyk mekdebe çenli bilim enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.

has köp
 • Customized

  Custöriteleşdirilen

  Isleýän zadyňyzy düzüň

 • Experience

  Tejribe

  Önümçilik ýyllary

 • Technology

  Tehnologiýa

  Qualityokary hilli senetçi

 • After Sales

  Satuwdan soň

  Satuwdan soňky hyzmat

Hyzmatdaşlyk prosesi

Biziň bilen hyzmatdaşlygyňyz

Sorag

çözgüt gerekmi?

Bilesiňiz gelýän islendik zat, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz
Bize sorag bermek üçin basyň
Habarlarymyz

Senagat täzelikleri